02 september 2007

Vattenflöde i Viforsen

Om du klickar på länken nedan så kan du se vattenflödet i Viforsen.

Idealisk vattenföring för fiske är mellan 80 och 120 m3/s, men det går utmärkt att fiska vid andra vattenföringar också.
Medelvattenföringen över året är 127 m3/s.
Här kan du följa hur mycket vatten som passerar våra kraftverk i vissa vattendrag.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mätvärdena uppdateras minst varje timma.
http://www.fiske.sundsvall.se/pages/show.asp

Fiskeguide över sundsvall

Inga kommentarer: