05 september 2007

Fria val med styrning


http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=899204

Klicka på länken kommer du till filmen

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Personerna i det här experimentet blir styrda av Henriks gester.
Trots att de upplever det som om de gör fria val så är det inte riktigt så.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Uppenbart - men bara utifrån


Experimentet som Henrik gör med bilderna i avsnitt tre kan vid en första anblick verka väldigt uppenbart.


Men du måste komma ihåg att du ser det hela utifrån, på en tv-apparat, och har dessutom en kontext att sätta det i eftersom du vet att du tittar på ett program om kroppsspråk och omedvetna signaler.


Denna situation gäller inte för de som medverkar i experimentet.


De har fullt upp med att lyssna på vad Henrik säger till dem och är dessutom stressade av situationen och närvaron av ett kamerateam.


De har heller inte någon anledning att fästa större vikt vid Henriks kroppsspråk eller misstänka något, utan försöker bara förstå hans instruktioner.


Med andra ord, de befinner sig ungefär i samma situation som du gör när du i vardagen pratar med någon. Förutom kamerateamet, då.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
En del av de tekniker som Henrik använder för att styra deltagarnas val och ge dem associationer är tydliga men andra kanske inte är det, så här följer en genomgång av de olika saker Henrik signalerar till deltagarnas undermedvetna - och varför det fungerar:


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
¤ När Henrik frågar om en stad eller en skog så placerar han ordet "stad" rent rumsligt med sina händer.

Med andra ord så blir ett faktiskt område i luften associerat med ordet "stad".


¤När han sedan frågar vad det är på bilden och samtidigt markerar detta område med sina händer, så väcks associationen till området och svaret blir ?stad?.

Denna teknik används också av skådespelare och talare för att hjälpa publiken att visualisera och följa med i resonemang.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Frågan om "berg eller stad" fungerar på liknande sätt. Istället för att placera "berg" rumsligt gör Henrik här istället en specifik handgest, som fyller två funktioner. Dels så blir själva rörelsen i sig associerad med "berg", precis som ett område i luften blev associerat med "stad" innan, så när Henrik gör rörelsen igen kan han väcka just den associationen. Men rörelsen tjänar också till att låta deltagaren visualisera ett berg, genom att han håller sina händer som ett symboliskt berg.


Ordet "stad" får dock ingen sådan visualiseringshjälp


Det innebär att redan efter att han bara sagt "berg eller stad" så är ett av alternativen mycket tydligare i huvudet på deltagaren eftersom de nu har ett berg för sin inre syn. Och därmed lättare att välja när de får frågan.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Under frågan om bilden är fotograferad "dagtid eller nattetid" gör Henrik tre saker samtidigt. Dels så använder han olika tonfall vid de två olika alternativen, för att sedan när de ombeds välja använda samma tonfall som han gjorde vid det val han är ute efter. Dels så lutar han också kroppen några grader framåt respektive bakåt vid de två alternativen, för att sedan vid frågan luta åt det håll han vill att de ska svara. Både tonfallet och kroppslutningen fungerar enligt tidigare princip; olika beteenden blir associerade till de olika valalternativen, och genom att använda ett av de beteendena (tonfallet + hållning) så väcks associationen till det beteendet. Detta är dock mycket diskretare än handgester.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Henrik skakar respektive nickar också på huvudet en smula vid de olika alternativen om dagtid eller nattetid, för att tala om för deltagarens undermedvetna vad som är rätt och fel. Det är något vi gör hela tiden utan att tänka på det.


"Även om vi ställer en till synes neutral fråga, "Vad tycker du om den här?", så kommer vi ofta att subtilt nicka eller skaka på huvudet för att omedvetet signalera vår egen åsikt i frågan - och hoppas att den vi frågar håller med!

Även det här är något som passerar oss obemärkt förbi.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Vår hjärna tycker om att bilda mönster. När den utsätts för oregelbundheter eller luckor i ett mönster fyller vi automatiskt i dem.

Därför kan Henrik få deltagarna att tänka på siffran tre genom att inte säga den. Han utelämnar den i mönstret, som är själva uppräkningen av siffrorna, och får deltagarnas hjärna att därmed själva tänka på den för att fylla i mönstret. Det gäller dock att ställa frågan snabbt efteråt, för så fort mönstret är ifyllt så "svalnar" det snabbt och deltagarna blir då fria att tänka på vilken siffra som helst i mönstret.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Hur får Henrik dem att tänka på Japan? Som några av er säkert hörde smög han faktiskt in ordet Japan i frågan, när han istället för "Jag har bara en fråga kvar", sa "Japana en fråga kvar".


Hemligheten bakom att få en sådan konstig felsägning att passera obemärkt förbi, är att fortsätta prata efteråt. För vi registrerar när någon säger något konstigt, men om de fortsätter prata måste vi flytta vårt fokus från den där konstiga felsägningen för att hinna med att bearbeta vad det är de säger sedan, och vi hinner helt enkelt inte analysera felsägningen.


Efter ytterligare några sekunder har vi glömt bort den. Men vi hörde den, och det kan påverka oss - till exempel när det gäller vilket land vi plötsligt har lätt att associera till.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Konststycket är att använda dessa tekniker så tydligt att de uppfattas av mottagaren utan att de tänker på det, men inte så tydligt att de blir medvetna om vad Henrik håller på med.


Till sin hjälp har han naturligtvis att deltagarna inte har en aning om att de är med i ett program om kroppsliga signaler, utan mest undrar vad det är för en galning som hoppat på dem och vart det hela ska sluta?Inga kommentarer: