05 september 2007

LögnskolanAha!
Du tittade neråt höger, rörde vid näsan eller skakade lite för kraftigt på huvudet - du ljög!


Nej, riktigt så enkelt är det inte att avslöja en lögnare.


Det finns en hel del stereotyper på hur man beter sig rent kroppsligt när man ljuger.


Med som sagt är det alltså väldigt svårt att peka ut någon som lögnare på enbart små kroppsliga tecken då många beter sig annorlunda vid stressade eller pressade situationer - oskyldig eller skyldig.Det finns trots allt en del signaler man kan vara lite extra uppmärksam på när man hör en historia och inte riktigt vet vad man ska tro...


Jag listar dom åt dig här nedan. Men först bör sägas att alla dessa signaler beror ofta på vad folk ljuger om och i vilka situationer de befinner sig i.

Därför kan man aldrig säga att något är generellt för alla lögner eller situationer.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1. Vad som sägs är viktigare än hur det sägs Färre detaljer och en "bantad" historia är ofta tecken på att något inte står rätt till.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

2. En lögnare håller sig ofta till en uppdiktad historia och för att få den rätt krävs att lögnaren kommer ihåg detaljerna.

En person som talar sanning kan ofta ändra småsaker då den har en starkare uppfattning av att hjälpa till. En som talar sanning kan även rätta sig själv och erkänna att man inte kommer ihåg, för den har inget att förlora på det och känner sig kanske inte lika skyldig.


3. Se upp för förutfattade meningar.

En vanlig förutfattad mening är att alla som ljuger är nervösa och därför gör saker som: undviker ögonkontakt, tvekar, stammar, stakar sig, kliar sig, rättar till kläder och liknande. I vissa fall stämmer det här exakt - i andra - inte alls.


En situation eller påstådd handling kan göra folk nervösa, arga, roade eller allt på samma gång, oskyldig som skyldig. Därför är det extremt svårt att veta vad något av tecknen betyder.


4. Ifrågasätt

Om historien verkar otrolig så är den kanske just det också.

Fråga en extra gång: "Hur menar du nu, det där verkar inte stämma?"

Lögnaren kan ha svårt att ta om historien för han/hon är så inställd på att historien ska bli korrekt. Då finns inte mycket utrymme för förändringar i berättelsen.


5. Röstläge och kroppsspråkssignaler

Att skruva på sig nervöst är inte på något sätt ett säkert tecken på lögn. Undersökningar visar att den som ljuger tvärtom försöker kontrollera sitt kroppsspråk. Man vet att om man skruvar på sig kanske det uppfattas just som att man ljuger, alltså försöker man sitta så stilla som möjligt.


6.I största möjliga mån försöker man låsa sin kropp från att avslöja sig.

Det kan vara att man knäpper händerna eller ser till att fötterna inte rör sig.


7.Röstläget är oftast något högre när man ljuger. Det här är dock väldigt svårt att upptäcka. Ett högre röstläge kan även bero på upprördhet eller liknande.


8. Personen skyller på någon annan eller på situationen

En lögnare brukar försöka fria sig själv från skuld i så hög grad och utsträckning som möjligt. Därför kan man börja bli lite misstänksam om personen i fråga skyller på situationen i sig eller på någon helt annan.


10. I alla tider har vi försökt avslöja lögnare med hjälp av bland annat kroppsspråk och lögndetektorer. Trots otaliga undersökningar och forskning kring ämnet är det idag fortfarande väldigt svårt att avslöja en lögnare.


11. Lögndetektorn
Är en apparat som registrerar kroppsliga reaktioner. Dessa reaktioner är sådana som antas avslöja om man ljuger eller talar sanning.


Exempel på sådana är blodtryck och andning. Även svettkörtelaktivitet och röstkvalitet studeras i syfte att spåra en stressreaktion. Att mäta dessa saker är en sak, att säga att det går att bevisa att någon ljuger en annan.

Situationen i sig kan ju vara extremt jobbig och framkalla samma reaktioner.


Av både etiska som juridiska skäl har vi här i Sverige inte användt oss av lögndetektorn. 1999 avvisade Högsta domstolen, genom en dom, användning av lögndetektor som bevis.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Även ett storljugare kan få en lögn i ansiktet

Inga kommentarer: