01 oktober 2007

Karaktär


-Karaktär är en sammanfattning av själsliga egenskaper eller sinnelag

-Karaktär beskriver hur en människa eller person är beskaffad.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Man talar här oftast om att:
Ha en god karaktär (karaktärsfast) dvs att uppträda på ett ansvarsfullt sätt och motstå frestelser eller ovanor av olika slag.
Ha dålig karaktär är att vara (karaktärslös) och inte kunna motstå ovanor.
Avstå från umgänge med okultiverade, skamlösa människor är ett sätt att få karaktär.
Man smittas lätt av människor av dålig karaktär och faller för frestelser.
Det är alltid lättare att synda " och falla för "dåliga beteenden som att smaska godis"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Det finns många slags karaktärer här på jorden.
Om vi träffar tio personer så möter vi tio olika karaktärer, kanske till och med hundra.
Samma människa kan ha olika karaktärer beroende på omständigheterna.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Okultiverade och skamlösa människor är . . .
De som är ilskna, gnälliga, elaka och skrytande.
De som helst önskar onda saker om andra människor
De har torra hjärtan och är utan kärlek och de som förstör oftast och terroriserar sin omgivning.
En del stjäl även den minsta sak och människor som ägnar sig åt att under hot
lägger beslag på saker. De som ljuger inför domstolen för att vinna egen fördel.
De som grälar på och plågar sina närmaste är personer som man skall se upp för.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Många med dåliga karaktär brukar kunna leda fel och ger farliga råd på vägen
när någon ber dem om moralisk vägledning.
De som är baksluga och manipulerande ska man verkligen passa sig för fast de är svårt att märka i första anblick vilka de är
De som många runt oss i världen som är giriga, listiga och samvetslösa.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
En människa med dålig karaktär är inte okultiverad och skamlös från födseln.
I dagens läge finns det många sådana människor och de tycks bli fler och fler.
Vi måste försöka förstå hur dåliga egenskaper uppstår.
Vi har olika behov, som i sin tur föder nya behov och vi försöker lösa våra behov.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Människans behov har ökat med tiden och det känns som om den som har flest saker när han dör vinner.De primära behoven av mat, sex, bostad, barn har utökats till behov av bil, tv, dator etc. Det blir som en tävling där alla medel, även dåliga, är tillåtna.
Men till slut är gränsen nådd för en människa och vi faller sönderstressade ihop "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Människor börjar undra: "Vad är meningen med livet?
Är materiella saker det viktigaste i livet?"
När vi möter en människa med dålig karaktär har vi ett bra tillfälle att praktisera tålamod och visa kärlek. Vi måste acceptera och tolerera henne. Förståelse skapar god samlevnad.
En människa med dålig karaktär är inte dålig från födseln utan dåliga handlingar har gett henne denna karaktär.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
En bra människa fäller inga hårda ord, hjälper andra som behöver hjälp,
visar tålamod och kärlek. Det leder till harmoni.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Var snäll för att du vill och inte för du måste"

Inga kommentarer: