03 oktober 2007

Att skuldlägga någon annan

Det enda sättet att lära känna sig själv är att gå in i sig själv.
Vad har jag egentligen för syfte att ge andra skulden?
Varför vill jag hämnas och varför gör jag andra människor illa?
Vad betyder det för mig att få ge någon på nöten -mår jag bra sedan?
Hämnaren som utgör osanningar om andra vad har de för syfte?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Om vi kan göra detta på rätt sätt kommer vi inte längre att ge andra skulden
för våra egna personliga svårigheter att acceptera saker och ting som händer .

Det är ofta misslyckanden som visar sig vara den största välsignelsen,
därför att de rycker upp oss ur vår självgodhet.

Jag ångrar därför aldrig mina egna misslyckanden,
Ty de bränner in sanningen djupt i själen och ger mig eftertanke som sedan ger styrka.

Att ge andra människor dåligt samvete och skuldbelägga andra människor
betyder att man har svårigheter själv i livet.

Att sätta sig själv i bättre dagar och samtidigt ge andra pikar fast de inte ens vet sanningen "
Att åla upp en bild som man tror sig vara sant är verkligen dåligt -

Man måste ta reda på sanna fakta först innan man kan "ge påhopp " o skuldbelägga"

Psykologer beskriver skuldkänslor som upplevelser av att ha tänkt eller gjort något orätt
att man brutit mot andras eller egna normer.
I skuldkänslan ingår en rädsla för straff. Men framför allt handlar det om en sorts inre bestraffning - man förebrår sig själv och känner ånger och samvetskval.

När man inte gjort så bra ifrån sig själv så skuldbelägger man gärna andra människor.
Man vill helt enkelt göra sin egen sanning som den rätta.

Respekt uppnås genom att respektera andra och den som skuldbelägger
andra bara förlöljligar bara sig själv.

Skuldkänslorna hjälper oss att följa gemensamma normer.

Är vi eniga om att dessa normer är bra så är det hela naturligtvis i sin ordning.

Men problemet är att många känner skuld utan orsak.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Det skall finnas sju olika typer av skuld.
Överlevnadsskuld
-Skuld över det som inte blev sagt och gjort.
- Skuld för det som blev sagt, gjort eller tänkt.
-Faktisk skuld till att ha medverkat till händelsen.
- Inbillad skuld över medverkan.
- Skuld över att vända tillbaka till vardagslivet.
- Skuld över att reagera för lite.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Vissa människor är mer skuldbenägna än andra att ge någon skulden för något
som hänt eller ska hända i livet.

Många människor medmed grubblande personlighet har en tendens att ge andra skuld

Desa människor kan älta saker i evigheteter medans livet rusar iväg med fart.

Njut av det härliga livet istället det finns så mycket annat o lägga ner sin enegi
på än att älta gammal groll


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Skammen är röd, skulden svart

Inga kommentarer: