05 oktober 2007

Hårmineralanalys - MåBraMässan


I en monter på MåBraMässan i Sundsvall gjorde de reklam för håranalys

Fasiken vad coolt det skull jag vilja göra för att kolla vilka mineraler som fattas i min kropp.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Hårmineralanalysen är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret.

Det kostar runt 1000 lappen o få en analys "


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Det insamlade hårprovet, som tas genom att klippa ca 2-3 cm av håret i nackpartiet

Där prepareras håret för att sedan genom en mängd olika kemiska och högtempererade processer genomgå en mycket avancerad och högsofistikerad analys av mineralinnehållet. Mängden mineraler i håret speglar mineralmängden i kroppen.

Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner

i alla faser av livsprocessen.


""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ditt hår innehåller alla mineraler som finns i din kropp.

I de flesta fall återspeglar det också hur stor mängd av dessa element som finns i kroppsvävnaden.

Resultatet från en hårmineralanalys ger en klar bild av din invärtes miljö.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Personer som mår dåligt utan att man kan hitta en lämplig förklaring,

eller när en behandling inte ger erfoderlig effekt.

Även vid misstanke om tungmetallsföriftning kan det vara befogat med en analys. Hårmineralanalysen kan också med fördel användas i förebyggande syfte,

då den avslöjar eventuella framtida problem, ofta långt innan kliniska symptom föreligger.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""


Om man vill göra en mineralanalys i Sundsvall så kan man

gå in till ett företag som heter Hälsozoner .

(Bor man i en annan sida så leta på hitta,se eller googla ordet Mineralanalys)

Det ligger på Rådhusgatan 31 och boka en tid Tel:060-172180

Inga kommentarer: