22 juli 2007

Ett barnSupermamsen som barn med sin farfar Edvin.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Lova mig alla människor var alltid rar mot barnen.

De rår ju inte för att de finns till

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Ett barnDorothy Law Nolte

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Ett barn som får mycket kritik lär sig att fördömaEtt barn som får uppleva fientlighet lär sig att slåssEtt barn som görs till åtlöje utvecklar blyghetEtt barn som ständigt får uppleva skam lär sig att känna sig skyldigEtt barn som behandlas med tolerans lär sig tålamodEtt barn som får uppmuntran lär sig förtroendeEtt barn som får berömlär sig att uppskattaEtt barn som får lära sig rent spel lär sig rättvisaEtt barn som accepteras och möts med vänskap lär sig att känna kärlek i världen

Inga kommentarer: