13 juni 2007

Hur man avslöjar en lögnare


Jag älskar psykologi och idag skall ni få lära er hur man avslöjar lögnare


En myt om lögnare är att sådana flackar med blicken, skruvar på sigoch vrider på händerna. Men det säger bara att personen är nervös, ochsäger ingenting om vederbörande ljuger. Tvärtom är det ofta så att detär den som ljuger som sitter stilla och lugnt och möter en annans ögonmed fast blick. Det är kognitivt jobbigare att ljuga än att talasanning, då hjärnan måste arbeta på att hitta på en historia, och detkan göra att man stelnar till.

Det som utmärker en bra lögnare är bland annat:

* Han tänker originellt och kreativt, men inte för originellt så attdet blir orimligt.

* Han tänker snabbt och ger många detaljer.

* Han är vältalig.

* Han har bra minne.

* Han upplever ingen känsla av skam av att ljuga; det är litet grandav en psykopat.

* Han kan uppleva det som kallas "duping delight", dvs entillfredställelse av att lyckas lura någon; lögnen uttalas ofta med ettlitet leende.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Det finns inga större, fysiska beteendedetaljer som avslöjar enlögnare. Pupillen an bli aningen större (vilket dock är mycket svårt attse) och röstläget kan gå upp något i ton.

Det kan handla om att säga "ja" men samtidigt skaka mycket lätt på huvudet .

Vi är godtrogna och förutsätter lätt att något är sant.

Manhar undersökt attityderna hos grova brottslingar, och de har visat sigstatistiskt bättre på att avslöja lögnare. De är inte så godtrogna utanförutsätter lättare att någon ljuger.

Det har visat sig att vi inte alls avslöjar en lögnare bättre bara föratt vi känner personen väl.
Tvärtom ju mer vi känner en person ju mer lurad kan vi bli.

Äkta makar och barn kan ljuga rakt upp i ansiktetoch bli trodda.

Ett problem i att avslöja lögnare är att vi människor bestämmer oss alldeles för fort.
De flesta av oss har redan inom 10 sekunder bestämt omnågon ljuger eller ej, och därefter försöker vi bara bekräfta den tro vi undermedvetet skaffat oss.

Detaljer som kan indikera lögn eller sanning. Exempel på sådana är:

* Detaljrikedom kan tyda på sanning.

* Spontana rättelser av den egna utsagan kan tyda på sanning.

* Att något dyker upp oväntat kan tyda på sanning.

* Flackande blick eller rastlösa händer har inte egentligen något samband med lögn. Tvärtom. Det är vanligt att lögnare låser händerna för att försöka se lugna ut. När det gäller verbalt beteende är det bevisat att lögnare är mindre samarbetsvilliga. Det beror sannolikt på att de vill prata så lite som möjligt för att inte försäga sig. De har också färre detaljer i sina berättelser. Men det finns inga bevis för att den som ljuger tvekar mer än sanningssägaren. Vad lögnaren i stället gör är att han eller hon repeterar ord och fraser in absurdum. Det finns en tendens att berätta historier som är ”för bra”det är typiskt en lögnhals.

Ett sätt att "lura" lögndektorer är att äta lugnande medel innan.
Har vi druckit alkohol bli vi mer trovärdiga eftersom sprit är ett sanningserum "
kan man milt säga . Sprit kan göra det svårare att ljuga eftersom man tappar lite av kontrollen av sig själv och ljuger därför inte lika övertygande
Folk berättar verkligen hur jävla mycket de gillar en eller säger sanningar till varandra som de aldrig förut velat vågat säga .

Observera och ha fantasi kan få dig att avslöja lögnare o framför allt notera ner saker som hänt tidigare.

Hypnos kan inte användas för att avslöja lögnare. Det enda hypnos görär att göra den utfrågade mer bredvillig att berätta precis det somutfrågaren vill höra. Man kan berätta vad som helst under hypnos, och ljuga precis lika bra.

Det är vetenskapligt bevisat att det finns olika beteenden som är kopplade till ljugandet.

Ett annat bra sätt är att be om upprepning av den misstänkte lögnaren, om någon ljuger kan det vara svårt att komma ihåg vad man nyss sagt.

Lögner om viktiga saker, som otrohet,bus o annat är för att att slippa bestraffning framkallar en rädsla för att avslöjas. Rädslan leder i sin tur till en psykisk anspänning eller nervositet.

Genom att kontrollera det han säger försöker lögnaren dölja sin nervositet. Även ansiktet går att kontrollera. Värre är det med kroppen och röstläget. – När lögnen handlar om något som är förkastligt, för att det bryter mot lagen eller allmän moral, blir det viktigt för lögnaren att inte avslöjas. Oron över detta gör att han beter sig annorlunda än om han talat sanning

Beteenden som har samband med lögn:
• spänd röst • ljusare röstläge • oengagerad röst • rastlösa fot- och benrörelser
• lyfter på hakan • pupillerna förstoras • talar korthugget utan detaljer
• motsägelsefulla, ologiska berättelser • mer opersonliga i sitt framträdande • repeterar ord och fraser i onödan • få spontana korrigeringar av berättelsen • ovilja att medge glömska • brist på samarbetsvilja • allmänt nervösa Beteenden som inte har bevisat samband med lögn: • undviker ögonkontakt • blinkningar med ögonen • tar lång tid på sig att svara • talar snabbare • huvudrörelser • tvekan vid svar, öööh-ar ofta • upprepade ändringar av kroppsställning • fingrande på pennor eller andra saker

Källor : http://lists.lysator.liu.se/pipermail/skriva/2003-April/004023.html

http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=5751

Inga kommentarer: