10 september 2007

Marmen en kulturbygd

Kulturmiljöer vid Marmens norra strand
Området kring Marmen är en gammal kulturbygd som var bebyggd redan under tidig järnålder och här finns mängder med fornlämningar.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I västra Målsta ligger "Måle jättes grav”, ett sägenomspunnet stort runt röse på ett
höggravfält. En av Medelpads arton runstenar finns i Målsta by.
I Vivsta ligger ”Vias grav”, en triangulär stensättning med två resta hörnstenar.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Norr om Tuna kyrka, ovanför Runsviks skola, ligger det bästa exemplet
på en fullständig större järnåldersgård.
Det utgörs av fyra husgrundsterrasser och fossila odlingsytor.
Runthusgrunderna ligger ett 30-tal synliga gravar,
däribland en storhög och en kvadratisk stensättningar.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
I Tuna kyrka finns en runsten inmurad i korväggen.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
På och omkring Målstaberget finns flera strövstiga.
I närheten i Målsta, på norra sidan av sjön Marmen, ligger ett litet fint sydväxtberg alldeles intill vägen. Nedanför en brant och sydostvänd klippvägg finns en hassellund med vacker vårflora och förekomst av sällsynta svamparter.
Här finns också en av de nordligaste växtplatserna i landet för den sällsynta nässelklockan.
Här finns också arter somhassel, lönn, blåsippa, vitsippa och liljekonvalj.
Under hasselbuskarna växer sydliga svampar som hasselriska och en del tryffelarter.
Väg till sydväxtberget
16 km från Sundsvall, åk Sidsjövägen från Sundsvall till Viforsen. Fortsätt ytterligare cirka 2.7 km mot Matfors
och bergsbranten ligger på höger sida innanför busshållsplatsen, strax före en svag högerkurva.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Prästhusberget
Medelpads största fornborg finns på Prästhusberget i östra Tuna. Fornborgarna byggdes under folk-vandringstiden (400 - 600 e Kr) och användes som tillflyktsort vid orostider.
Oftast ligger fornborgarna på berg med branta bergssidor där det endast är möjligt att bestiga berget från en sida. Här uppförde man kraftiga stenmurar med några smala, lätt försvarbara öppningar.
Fornborgen på Prästhusberget hade 120 m långa murar längs bergskrönets västsydvästra sida. Berget var också en bra observationspunkt då man härifrån har en fin utsikt över Klingstatjärnen och den omgivande bygden.
Enligt en gammal sägen låg det under medeltiden ett kapell på norra sidan av Klingstatjärn.
Den munk som hade hand om kapellet bodde troligen vid foten av berget, därav namnet Prästhusberget. Stigen upp på berget går genom äldre blåbärsgranskog med gott om svamp som fårtickor. En hel del stående döda träd i vilka tretåig hackspett letade föda.
Växter I Prästhusbergets sydbrant finns en sydväxtbergsflora med arter som hassel.
I närheten Klingstatjärnen är en rik sjö med gott om fisk.
Vid bäckarna norr och väster om tjärnen är vårfloran fin med arter som gullpudra och
blåsippa. Klingstatjärnen är också en fin lokal för nattsjungande fågelarter.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kring Klingstatjärn finns cirka 40 registrerade fornlämningslokaler som ett större höggravfält
nordost om tjärnen och en stor husgrundsterrass på tjärnens östra sida.
Klingstatjärnen ingår i Tuna Östra FVO och hyser gädda, mört och abborre.
Väster om Vintertjärn finns en fin skog att ströva i som delvis är biotopskyddad.
Strax nordväst om Prästhusberget går Mittnordenleden som är 11 mil mellan Södra
stadsberget och Borgsjöbyn i Ånge kommun. Väg
10 km från Sundsvall; åk Sidsjövägen till Berge och tag till höger mot Klingstagården.
Gå upp vägen snett mittemot parkeringen och där vägen svänger
går en stig upp till höger.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Inga kommentarer: