13 oktober 2007

Planer smids för Sundsvall

Hittade detta av en slump det handlade om Sundsvall under 2000 talet
En framtidsstudie i tre delar av Stig Hägglund
Tredje delen: Planeringen av Sundsvall
Länk att kika på om du hittar just din ort i sundsvall
http://web.telia.com/~u60500121/texter/!sun3.htm
- Kanske något att smygkika på "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Klingsta
Området gränsar i norr mot Sydstaden, i öster mot Kvissleby och i väster mot Matfors. Området består av Allsta, Tunbyn och Viforsen. Västra motorvägslänken skär genom norra delen av området. Ca 1 000 inv.

Allsta. Blandad bebyggelse i naturskön, lantlig miljö kring Klingstatjärnen. Kring tjärnen sker en försiktig förtätning med blandad bebyggelse. Denna kan få tätna norrut mot Sydstaden och bilda servicecentrum.

Tunbyn. Spridd by öster om Klingstatjärn. Kan förtätas med småhus. Området österut mot Midskogsberget och längs Ljungan är spektakulärt och exploatering görs sparsamt.

Viforsen. Östra delen av Marmen, kraftstation och branta raviner ner mot Ljungan. En vacker trakt. Begränsad och välanpassad småhusbebyggelse kan tänkas.

Sammantaget tror jag att Klingsta kan förtätas med ca 25 000 invånare, med centrumbildning i Allsta.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Mycket kan ske utan att vi anar

Inga kommentarer: