08 oktober 2007

Barnet sinne

Supermamsen och Zofia 1989

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Vid födseln har barnet inget sinne"
Men de har med sig utrusningen "hjärnan"-men den är omogen.
Barnet måste därför lära sig allting .
Allt är inte medvetenhet som lagras i hjärnan .
Barnet föds med universums kunskap men det kan inte tänka
Dess DNA bär på livets tysta budskap.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Flera år efter födsel så är barnet fortfarande fritt i sinnet
Gradvis lär sig barnet alla regler som finns i samhället.
De lär sig känslor genom olika bestraffningar eller belöningar.
Det lär sig uppträda på ett speciellt sätt de absorberar samhällets dröm
Men själv väljer de inte drömmen .
De präglas av sina föräldras drömmar ännu"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
En dag är de vuxen nog att skapa sig en egen bild av samhället.
Många ungdomar gör revolt mot sina föräldrar som tvingat sina drömmar på dem.
Eller så upptäcker man som vuxen att jag är ju inte som mina föräldrar?
Jag kanske ser ut som dem i utseende men mitt inre är annorlunda.
Jag är ju mig själv och är därför unik-
Vi har bara fötts genom våra föräldrar.
Det är inget som vi planerat eller bestämt ?
Därför är inte blodsband vikiga .
Man behöver inte ty sig till sina föräldrar och syskon.
Man skall bara stå dem nära om man själv mår bra av det och kan växa sjäsligt positivt.
Kom ihåg att dina barn har egna drömmar och du får bara ta del av dina barn
om du förtjänar dem"

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Den som älskar sina barn beundrar dem som små idoler"

Inga kommentarer: