26 augusti 2007

Sockersug ett släktdrag?


Skyll sockersuget på släkten


Sockergenen sitter på kromosom nummer 16 — på samma ställe som fetmagenen.

Och sockersuget är i stor utsträckning ärftligt, visar finländska forskare.

Sockergenen sitter på kromosom nummer 16 — på samma ställe som fetmagenen. Och sockersuget är ärftligt.


Forskare har undersökt sötsuget hos olika släkter.
Resultatet visar att smaken för socker varierar starkt mellan olika individer och att anlagen går i arv inom familjer.


Bland annat fick alla de 146 undersökta — mellan 18 och 78 år — dricka olika starka sockerlösningar och säga vilken de gillade mest.


I upp till 66 procent av fallen berodde skillnaderna i smakupplevelse på ärftliga faktorer.


En av forskarna säger att antalet studerade familjer är för litet för att avgöra om andelen speglar befolkningen som helhet men att utfallet bekräftar att det existerar en genetiskt orsakad variation.


Att man hittat det genetiska anlaget för sockersuget på samma ställe som fetmagenen antyder ett samband och måste utforskas närmare, anser han.


Resultatet av studien har publicerats i American Journal of Clinical Nutrition, skriver Svenska Dagbladet.


Inga kommentarer: