05 juli 2007

Dinosaureberget i Vivsta


Förstora upp bilden genom att klicka på den "
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Om du åker förbi byn Vivsta -Matfors Sundsvall


-strax vid Viforsbron ser du detta lyckoberg.
Dinosaureberget som ger dig lycka om du ser in i dino´s öga.

(Titta efter bergskammen så ser du huvudet på dino"
ögat är till vänster o kroppen följer hela bergskammen)

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Historia:

Sverige och Europa kan kallas dinosauriernas "hem".

Det var här som man på 1800 - talet först använde ordet dinosaurie
(från grekiskan deinos = fruktansvärd och sauros =ödla).

Fastän stora delar av Sverige och Europa är täckt av skogar och åkrar har lämningar efter dinosaurier påträffats i stenbrott och vid havsstränder och som här i Vivsta på bergskammar.
Man hittar fortfarande nya och överraskande fynd som denna förstelnade dinosaure i byn Vivsta -Matfors.

Under de senaste åren har även bevis framkommit för att kräftmunkar levat på stränderna av Marmen i Tuna socken. Kräftmunkarna är runda med stora hål i mitten och de blev lätt offer för bredkäftade grodor med sockerkänning.

På flera ställen framförallt i byn Vivsta har anträffats fotspår av detta stora landdjur
Det förstelnade stora landdjur som kan skådas på bergskammen i Vivsta -Matfors.

Fynden upptäcktes sommaren 1988 och är unikt för att hela djuret finns bevarat
längs bergskammen i Vivsta -Matfors Sundsvall.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Passa på o önska dig något medans du susar förbi på vägen.

LYCKOÖGAT SER DIG"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Tänkvärt

Den som tror han lever med hela sitt sinne

Inga kommentarer: