29 juni 2007

Vill du få någon att lyssna ?


Vill du få någon att lyssna ?

Låt personen "tjyvlyssna på så sätt kommer personen att lägga dina ord till minnes.

Du kan även "glömma nedskriva lappar som du vill att personen skall få läsa.

Eller så samtalar du med någon samtidigt och du vet då givetvis att den andra personen
som du vill att budskapet skall komma fram till tjyvlyssnar

Viskar du så lyssnar omgivningen automatiskt på dig av ren nyfikenhet

Funkar jättebra på omöjliga barn denna teknik .

Tänkvärt "

Även små grytor har öron

Inga kommentarer: