09 november 2007

Föräldraskap


Föräldraskapet är en evighetsresa längs en flodfåra
som svämmar över av bekymmer och kärlek.
Du stiger i båten med dina barn och kommer aldrig mer i land.
Barnen går i land - De bygger sina egna båtar och ror iväg mot egna öden
-Men du sitter kvar i den ursprungliga farkosten,
för alltid som förälder , alltid lika orolig och lika sprickfärdig av stolthet.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
Varför är alltid ens egna barn finast ?

Inga kommentarer: