23 september 2007

Hjärnstorm Kropp och tanke


Hjärnstorm Kropp och tanke
Ingenting skulle ens bli av om inte fantasi fanns"
Kropp och tanke är sammanflätade och genom att kontrollera
det ena kan man förändra det andra.
Henrik Fexeus löser en deckargåta med hjälp av känseln
och vi ser hur dans kan få dementa att minnas!

http://svt.se/svt/play/video.jsp?a=903474

Inga kommentarer: