24 september 2007

Färger påverkar oss


Att färger påverkar oss är ingen hemlighet.
Färgerna är oftast väldigt personliga, och som vi vet passar vissa färger
bättre på vissa personer än andra. Det har att göra med personens utseende,
temperament och personlighet.
Vissa färger tilltalar somliga medans andra kan avsky samma färger.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Kan du tänka dig världen utan färg?

Tänk att aldrig få se en vacker solnedgång eller klä sig i läckra färger.
Färgerna betyder något, de talar till oss. Vi vet att lingonen är mogna när de är röda,
vi rodnar när vi är generade, blommorna lockar till sig insekter med sin färgprakt.
Vi kan tycka olika och ha olika smak när det gäller färg.
Men en del saker är vi överens om, t ex att vi ska stanna för rött ljus.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Undersökningar har visat att blått är den färg som överlägset
flest använder som sin älsklingsfärg.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Färgerna runt omkring oss ger en rad olika signaler. Oftast är man inte medveten om det och tror inte att man påverkas så mycket av det. Forskning om människans påverkan av färger visar dock att vi reagerar på liknande sätt inför samma färger, oberoende av personlighet.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Det är ingen slump att McDonalds har gult i sin logotype,
Gult signalerar nämligen till det område i hjärnan som hanterar hunger och föda.
Dessutom anses gult som en positiv färg för de allra flesta människor"

Barbie är mest klädd i rosa för att dra till sig blickar för flickor "=Kvinnligt
Medans många pojkleksaker är svart och bruna eller mörkgröna " alltså ingen slump"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
FÄRGERNAS BETYDELSE ÄR VIKTIGARE ÄN VI TROR

GUL -positiv

I så gott som hela världen uppfattas gul som en mycket positiv färg .

Gult uttrycker glädje, lycka och värme. Solen nämns som orsak.

Inom psykologin anser man också att gulaktiga nyanser även

kan ge upphov till illamående och sjösjuka.


ORANGE-positiv

En minst lika positiv färg som gul är orange. Den står för lycka och glädje.


RÖD-tveksam om den är postiv eller negativ

Det råder ingen tvekan om att röd är kärlekens färg. Andra positiva egenskaper som denna färg besitter är värme, lycka och hälsa. Den röda färgen spänner emellertid över ett brett register och anses även spegla oro och hat. Tänk på uttrycket "se rött!".


ROSA-positiv

Här har vi en klar global entydighet i att den är postiv som färg.

Associationerna är i första hand flicka och i vissa länder även kvinna.

Även lycka och fruktsamhet kläds i rosa.


VIT-positiv

Lika säkert som rött är kärlekens färg, är vitt oskuldens och renhetens färg.

På många håll i Asien förknippas fägern vit med döden.


VIOLETT-negativ

Violett är en färg som orsakar mycket blandade känslor, där de negativa tar överhand.

Sorg, sjukdom, svek, rastlöshet och olycka är egenskaper som många förknippar med violett.Undantag: I USA ansåg man att färgen inger lugn och harmoni.

På Nya Zeeland förknippar man violett med vishet och i Mellanöstern

kan färgen stå för både glädje och hat.


BLÅ-positiv

Oavsett vad man hamnar i världen tycks man vara överens om att blå färg står för kyla.

Blått anses också förmedla lugn och harmoni. I Europa och Syd- och Mellanamerika förknippas färgen också med hälsa.


GRÖN-positiv

Inom färgpsykologi får man lära sig att det i första hand är den gröna färgen

som inger lugn och harmoni. Därör rekomenderar man svaga färger av grönt på sjukhus.

I Asien förknippas färgen också med hälsa. I Oceanien och Afrika förknippar man grönt med sjukdom.


BRUN-tveksam om den är positive eller negativ som färg

Enligt undersökningen tycks brunt vara den färg som påverkar europ+eer minst.

Den associeras med trist och tråkig men även med det jordnära och värme.

Undantag: Värt att veta kan vara att i Japan och Kina är brunt hatets färg.


SVART-negativ

Svart liksom rött uppfattas på samma sätt världen över.

Olycka och död är definitivt svarta företeelser.

Även sjukdom kan kopplas ihop med färgen svart.

Den kan även betyda att man vill dölja något .


GRÅ-negativ

I Europa tycks de flesta vara övernes om att grått står för sorg och tråkigheter,

men även visdom och ett långt liv eftresom h¨ret bli grått med åren..


Låter man ljuset komma uppifrån upplevs det som positivt.

Det hänger ihop med att solen och dagsljuset kommer uppifrån

Ljus ska komma uppifrån om det är naturligt. Oftast är det så att det är vardagen, miljön runt omkring oss som är refernsen för hur vi upplever färger, ljus, symboler, ljud och rörelser.


Kommer ljuset nerifrån upplevs det i regel som skrämmande och hotfullt.

Ljuskällan är onaturlig. Ett exempel på det är ljussättningen i skräckfilmer som ofta låter ljuset komma nerifrån för att skapa en mystisk och läskig stämmning.


"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Tänkvärt"
När svärmora ser brun ut är det dags o skicka hem henne

Inga kommentarer: