31 oktober 2007

Vem är du i syskonskaran?Din plats i syskonskaran avgör också hur du beter dig för att få kärlek,
först från föräldrarna och senare från en partner.
Men individuella faktorer och miljön har naturligtvis också stor betydelse.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Som förälder kan du anstränga dig för att uppmärksamma ett mellanbarn
eller stärka ditt äldsta barns självkänsla.
Är du vuxen kan du förändra din syskonroll genom att bli mer medveten om den.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Äldstabarn
Alla storasyskon får uppleva en tid av odelad uppmuntran
för att sedan få ett syskon som plötsligt hamnar i centrum.
Det äldsta barnet brukar få vara med och lära upp de yngre barnen.
De har ofta ett gott självförtroende men en mindre bra självkänsla,
eftersom du brukar blir bekräftade för vad de gör mer än för vilka de är.
Många storasyskon känner ett krav på sig att vara ”bäst”,
är känsliga och tycker om att få beröm.
En förmåga att leda och ta ansvar är karakteristisk för äldstabarnen.
Bland toppchefer återfinns många äldstabarn.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mellanbarn
Att mellanbarn skulle vara bortglömda är något av en myt.
Så länge barnen föds med några års mellanrum får alla utrymme att utvecklas.
Men det är känsligare att vara född mellan två systrar
– risken är att man inte får hitta sin egen roll.
En flicka mellan två bröder har i stället fördelen att hon får prova olika roller.
Mellanbarn kan bli diplomatiska och bra på att se flera perspektiv.

Tips för olika syskonroller
Äldstabarn kan behöva få sin självkänsla bekräftad, av sig själva eller utifrån.
Mellanbarn behöver utrymme att utveckla sin egen roll.
Yngsta barnet utvecklas av att ta mer ansvar och få beröm.
Ensambarn kan må bra av att utveckla sitt sociala nätverk
och umgås med barn och vuxna i olika åldrar.
Pseudotvillingar kan behöva egentid med föräldrarna
och mår bra av att slippa tävla mot varandra. (Max 18 mån emellan syskonen)
Det absolut sämsta alternativet för barn är att just bli Pseudotvillingar.
Då är dessutom föräldrarna oftast uttröttade och det kan vara slitsamt att vara förälder.
Vilket kan påverka barnet i negativ riktning.
Många av dessa barn är oplanerade vilket ochså innebär
en omställning för föräldrarna" speciellt kvinnan som kanske måste "övertala sin man "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Se individerna bortom syskonrollerna!

Yngstabarn
Yngsta syskonet får ofta göra vad de känner för i stället för att behaga andra.
De bejakar ofta livsglädje och kan vara den i familjen som reser mest.
Självkänslan är ofta bättre hos det yngsta barnet
– de känner sig uppskattade för den de är.
De kan må bra av att få öva sin förmåga till ansvar.
Det anses att småsyskon är bättre på att ta risker och anta utmaningar.Endabarn
Barn utan syskon är ofta iakttagande och lyssnande.
Endabarn är inte detsamma som ensamma barn
– oftast finns ett nätverk i släkten eller skolan som kompenserar.
De får mycket uppmärksamhet vilken kan vara en fördel
men också ett hinder när barnet vill vara mer självständigt.
Ett endabarn som inte får tillfälle att utveckla empati och lyhördhet kan bli självupptaget. Endabarnen sägs också vara framgångsrika, eftersom de får så mycket uppmuntran.


Pseudotvilling
Pseudotvillingar konkurrerar hårdare med varandra än andra syskon,
särskilt om barnen är två pojkar eller en storebror med en lillasyster.
I den sistnämnda fallet kan flickan gå om pojken i utveckling
och bete sig som en ”storasyster.”
Lillasyster kommer alltid att vara gulligare än lillebror "
Vilket kan väcka avundsjuka´o leda till konflikter mellan barnen"
Som förälder till pseudotvillingar kan du uppmuntra barnens olika intressen
och låta dem slippa tävla mot varandra hela tiden.


Sladdbarn
Sladdbarn brukar räknas som endabarn eller livets njutning"
Redan efter sex, sju år uppvisar barnet samma beteende som endabarn
eftersom de får mycket uppmärksamhet och syskonen upplevs som vuxna.
Ett sladdbarn har de i princip bäst av alla barn i en syskonskara"

Syskonen tycker oftast att barnet är gulligt och många känner ansvar
över sladdisen samtidigt som ingen tävlar för att få
föräldrarnas uppmärksamhet"
Dessutom är föräldrarna härdade och tål det mesta
och har överseende i mycket "
Det blir ju folk av barnet ändå trots lite bus"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Tänkvärt"

Många barn är skoj

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Boktips: Martensen-Larsen (2004), Oluf, Storasyster, lillebror och andra platser i syskonskaran, Natur och kultur.Källor:www.nyteknik.se:80/art/52402www.barnfamiljen.com/templates/article.asp?id=3374 www.svd.se/dynamiskt/idag/did_7680831.asp http://blogg.passagen.se/zahiren/20070525#pseudotvilling_eller_sladdis_vem_iwww.elisabethschonbeck.se

Inga kommentarer: