22 oktober 2007

Bevara Viforsbron

Betongbron över Viforsen väster om Sundsvall är byggd 1922
och har ett stort kulturvärde. Vackrare bro har vi sällan skådat i Sverige"
Nu ska en utredning visa om bron ska bevaras när en ny förbindelse
byggs över Ljungan om några år. Foto: Anki Haglund.För historiker är Viforsbron över Ljungan en ovanlig och vacker betongkonstruktion.
Men för Vägverket är det en trång och opraktisk vägbro som behöver ersättas av en ny
Nu ska värdet av den gamla bron utredas.
Utredningen på uppdrag av Vägverket kan rädda Viforsbron som den egentligen kallas
Den om den ersätts av en ny förbindelse om några år.
En tidigare inventeringplacerar bron högt på en lista över sådana som är värda att bevara.Det finns troligen bara två andra broar av samma slag och ålder i bruk i landet.
En i Norsholm över Motala Ström och en i Nackaöver Skurusundet.
Den senare är dock ombyggd till stor del.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Viforsbron är av ovanligt slag.
– Den är nationellt känd som en av de första betongbroarna med underliggande båge.
Den har ett fantastiskt läge och Vägverket vill veta vilken ställning bron har i Sverige
och internationellt och vad som talar för att den ska bevaras.
Först därefter gör Vägverket klar en förstudie om en ny förbindelse över Ljungan
och om vad som ska hända med den gamla bron.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Utredarna är uppenbart förtjust över betongkonstruktionen någon mil väster om Sundsvall.
– När jag första gången såg den i sin miljö var den väldigt tilltalande, den har detaljer som ger en extra skönhet.
Under bropelarna i var ände finns betongklossar, händer som ser ut att hålla hela bron.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Viforsbron Byggdes på 20-talet
– Den kom till under en period på 20-talet då det hände väldigt mycket bland brokonstruktörer. De tävlade om att skapa de längsta och mest hisnande spannen, säger han. Viforsbron som byggdes 1922 är 80 meter lång och leder trafikanterna över Ljungan och vidare mot Sörfors och Hassela
Konstruktör varAlgot Lundström, Sundsvall, som också skapat den gamla bron över Ljungan i Njurundabommen.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Viforsbron har stora just nu i dagens tid nackdelar för trafiken.
– På den här tiden byggdes broar ofta den kortaste vägen över vattnet. Det innebär att en väg som går parallellt med vattendragetfår 90-graders kurvor in mot bron
Nya bron dröjer fleraår Så är det i Viforsen. Branta utförsbackar och tvära svängar in mot bron, som dessutom är enkelriktad, medför problem för trafiken. Kravet på en ny förbindelse över Ljungan har säkert stöd av de flesta som trafikerar bron ofta.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Viforsbron är inte byggd för dagens trafik. Det dröjer flera år innan Vägverket kan sätta igång med ett brobygge i Viforsen – Den finns inte på listan över prioriterade projekt 2003 och 2004 Det innebär att den kan byggas 2005 eller senare, säger Kjell Mycklen, upphandlare vid Vägverket Region Mitt.

Denna artikel hämtade jag ur ett gammal nr av SundsvallsTidning
http://www.st.nu/nyheter/lokalt.php?action=visa_artikel&id=245543


Tänkvärt"
Bevara det vackra

Inga kommentarer: